Skol IF

 Målsättning

  • Extra idrott i gymnastiksal och ishall
  • Bättre kontakter mellan elever i olika årskurser
  • Trivsel på skolan som skapar engagemang och bra aktiviteter
    för eleverna.
  • Rörelseglädje
  • Eleverna får en meningsfull fritid
  • Äldre elever får möjlighet att prova på ledaransvar.

– Medlemskort köper du av vår idrottslärare Stellan för 10:- .
Kortet gäller hela läsåret t.o.m 24 maj 2016.

Sverigefinskaskolans IF styrelse Läsåret 2015 / 2016

Ordförande  Markus Markkanen
Vice Ordförande Christian Närhi
Kassör Stellan Björk
Suppleant Liv Johansson, Rasmus Strömberg
Sekreterare Dajana Kailokari Petkovic
Ledamöter Sofia Kulju
Alexander Hoppa Gustafsson
Natalia Kulju
Molly Turkia Rundström
Laura Janhunen

© 2015 Sverigefinska skolan i Botkyrka