Årskurs 9

9-luokka

Niorna spritter av livsglädje. Vi är livliga, humoristiska, kärleksfulla, aktiva och lustiga. Vi drar åt samma håll så klasskänslan är stark. Med roliga historier sårar vi inte varandra utan höjer stämningen. Det framkommer med tydlighet att vi har förmågan att diskutera, för när vi diskuterar politik eller livets stora frågor uppstår livliga och djupa samtal.

Åk 9 elever

 

 

© 2015 Sverigefinska skolan i Botkyrka