Sommarbrev från skolledningen

Hoppas ni alla har haft en skön sommar!

Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti med upprop kl.10-10.45 för åk 1-9.
Förskoleklassen börjar kl.8.30. Vi har ingen gemensam uppstart på skolgården utan uppropet sker i respektive klassrum.

Skolans personal lå 20/21

F-kl Sami Anttila
Åk 1 Jenni Ollila, Maria-Liisa Rissanen Liikamaa
Åk 2 Satu Wrigstedt, Nina Lehtola
Åk 3 Johanna Wiklund
Åk 4 Lars Waaranperä
Åk 5-6 Marjut Sundfeldt
Åk 7-9 A Greta Sundh
Åk 7-9 B Mathias Altinisik

Övrig personal
Stellan Björk idrott, engelska
Pertti Juntura NO, matematik
Adrian Holmström musik
Marjo Viinikka slöjd, hemkunskap
Karolina Säll speciallärare
Birgitta Tholander kurator
Bodil Kärvel skolsköterska
Christina Sundqvist skolsköterska
Christian Nyman socialpedagog, fritids
Ermina Juklén fritids
Natalie Espinal fritids
Clarisse Niva fritids
Lasse Ohtamaa fritids

Under sommaren har första etappen av skolgården restaurerats. Under början av terminen kommer den att färdigställas. Det är viktigt att alla respekterar avspärrningarna som finns.

Vi fortsätter att följa de riktlinjer som finns kring corona.

Avslutningsvis vill vi hälsa alla barn, elever och vårdnadshavare välkomna till det nya läsåret!

Hälsningar
Susanna Viinikka och Christina Husdahl

Comments are closed.

© 2015 Sverigefinska skolan i Botkyrka