Peukaloiset

Här har vi Peukaloiset, förskolans yngsta barn, i ålder 1-2,5 år. På Peukaloiset finns det 11 barn och två barnskötare.

Vi leker dagligen både inom- och utomhus. Vi har fruktstund, sång- och sagostunder, vilar och pysslar. En gång i veckan har vi en gemensam sångstund med Päivänsäteet. Andra aktiviteter är skapande, mini-röris och utflykter.

© 2015 Sverigefinska skolan i Botkyrka