Botkyrkan ruotsinsuomalainen koulu

Botkyrkan ruotsinsuomalainen koulu on tasokas kaksikielinen vapaakoulu, joka perustettiin vuonna 1996. Koulussamme noudatetaan Ruotsin koululakia ja opetussuunnitelmaa. Tavoitteemme on, että lapset ja oppilaat oppivat sekä äidinkielensä suomen että ruotsin kielen. Molempien kielten kehitystä seurataan esikoulusta 9. luokalle saakka. Lisäksi panostamme englannin kieleen; päiväkodissa englantia on leikin ja laulun muodossa ja yläasteella englannin osuutta lisätään muun opetuksen yhteyteen. Kielivalinta tehdään kuudennella luokalla.

Koulun tavoitteena on myös luoda hyvä pohja vahvalle identiteetille, jonka juuret ovat Suomessa ja Ruotsissa. Ne lapset, joilla on lisäksi kolmas kieli kotona, saavat opetusta myös siinä kielessä. Vahva identiteetti ja hyvä kielitaito antavat merkittävän sosiaalisen pätevyyden muiden kulttuurien kohtaamiseen ja ovat selvä etu jatko-opinnoissa ja työmarkkinoilla. Kotimaahan ja ulkomaille tehtävät opintomatkat ovat tärkeä osa koulutyötämme.