Esikoulu

Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun ESIKOULU perustettiin vuonna 2000
ESIKOULUMME on integroituna peruskoulun yhteydessä.

Meillä on kaikkiaan 52 paikkaa neljässä ikäryhmässä:
Leppäkertut 1-2 vuotiaille
Perhoset 2-3 vuotiaille
Muurahaiset 3-5 vuotiaille
Hämähäkit 3-5 vuotiaille

Käytämme esikoulussamme pääasiassa suomen kieltä.
Seuraamme Esikoulun opetussuunnitelmaa, LPfö2018.

Pienten esikouluryhmien ja kokeneen ja koulutetun henkilökunnan ansiosta
voimme seurata lasten suotuisaa kehitystä yksilöinä ja tärkeinä ryhmän jäseninä.

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on luoda lapsille mukavaa yhdessäoloa
turvallisessa  esikoulussa, jonne lapset tulevat mielellään.

Toimintaamme inspiroi Reggio Emilia – pedagogiikka:
ME KUUNTELEMME  TOISIAMME, HAVAINNOIMME  JA TUTKIMME YHDESSÄ.
LAPSI ON AKTIIVINEN, OSALLISTUVA JA LUOVA.
LAPSI OSAA.

Tavoitteistamme:

– Teemme yhteistyötä lasten vanhempien kanssa ja tuemme heidän päävastuutaan lasten kasvatustyössä.
– Meidän tehtävämme on kehittää lasten uteliaisuutta ja luovuutta kohti uusia oivalluksia, tietoja ja taitoja.
– Meidän tehtävänämme on myös auttaa lasta kehittämään ilmaisukykyään.
– Kielenkehitystä seurataan esikoulusta 9. luokkaan saakka. Tuemme lapsen monikielisyyttä.
– Huomioimalla lapsen  kieli-ja kulttuuritaustan, voimme auttaa heitä kehittymään oman identiteettinsä  luomisessa.

Päivittäisestä toiminnastamme:

– Pyrimme siihen, että lapset ovat ulkona kaksi kertaa päivässä.
– Syömme terveellisen lounaan, joka haetaan läheisestä Tumban lukiosta. (Ruoka on
suuressa määrin  ekologista).
– Tavallista arkitoimintaamme  piristävät säännöllisin välein pikku juhlat, joita suunnittelemme
suomalaisen ja ruotsalaisen perinteen ylläpitämiseksi.
– Lauluhetket ja liikuntaleikit ovat tärkeä osa toimintaamme.