Sverigefinska skolan i Botkyrka

Sverigefinska skolan i Botkyrka är en tvåspråkig friskola med bra resultat. Skolan grundades 1996. Skolan följer Sveriges skollag och läroplan. Vår målsättning är att barnen och eleverna skall lära sig både sitt modersmål finska och svenska bra. Den språkliga utvecklingen följs upp från förskolan till årskurs 9. Vi har även utökat användningen av engelskan under skoldagen. I förskolan tränas engelskan i lekar och sånger och i skolan kan man välja att studera några avsnitt i olika ämnen på engelska. Språkval görs i årskurs 6.

Vår skola vill även ge barnen en trygg identitet med rötter i både Sverige och Finland. Vi ger undervisning i modersmålet även till de barn som har ett tredje språk hemma. En trygg identitet och goda språkkunskaper ger en stadig grund för att kunna möta andra kulturer. Mångsidiga kunskaper och färdigheter är av stor betydelse för fortsatta studier och arbetsliv. Studieresor i hemlandet och utomlands ingår som en viktig del i vårt skolarbete.