Koulu

 

Opintomatkat

Koulustamme tehtävät opintomatkat ovat hauska ja hyvin tärkeä osa koulutyötä. Pyrimme tietoisesti siihen, että opiskelu eri aineissa antaa myös valmiuksia kohdata muita maita ja kulttuureja avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Tavoitteemme on, että 3. luokka tekee opintomatkan Keski-Ruotsiin, 6. luokka Pohjoismaihin ja 9. luokka Eurooppaan tai kauemmaksi. Oppilaamme ovat tehneet matkoja eri vuosina Saksaan, Espanjaan, Tsekkiin, Skotlantiin, Tanskaan ja Islantiin.

Luova toiminta 

Me painotamme koulutyössä myöskin luovan toiminnan ja kulttuuritapahtumien tärkeyttä. Siihen kuuluvat koulussa tapahtuvan toiminnan lisäksi teatteri- ja oopperavierailut, filmit ja elokuvat sekä kirjailijavierailut. Koulun kulttuurikomitea toimii erilaisten kulttuuritapahtumien hyväksi. Kulttuuriklubi tarjoaa koulun oppilaille ja esikoululapsille, heidän perheilleen ja ystävilleen mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuritilaisuuksiin ja -tapahtumiin. Koulun teatteriryhmä vastaa koulussa esitettävistä näytelmistä.

Saavutetut tulokset

Kouluviraston suorittamissa tilastollisissa, valtakunnan ja oman kuntamme koulujen välisissä vertailuissa, on Botkyrkan Ruotsinsuomalainen koulu saavuttanut opetuksen tavoitteet hyvin tuloksin. Olemme olleet kunnan paras koulu vuonna 2005 ja 2008.

Kodin ja koulun yhteistyö

Hyvän koulun yksi perusedellytyksistä on toimiva yhteistyö vanhempien ja koulun välillä. Koulussamme on toiminut sen perustamisesta asti aktiivinen vanhempainyhdistys, joka on tukenut koulua monin eri tavoin ja auttanut hyvän ja turvallisen koulun luomisessa. Työympäristömme on rauhallinen, luokat ja opetusryhmät ovat pieniä. Jatkamme yhteistyötä koulun kehittämiseksi edelleen.

Tervetuloa vierailulle! Vastaamme myös mielellämme lisätiedusteluihin!

© 2015 Botkyrkan ruotsinsuomalainen koulu