Vapaa-ajankoti

Vapaa-ajankoti
Vapaa-ajankoti

Botkyrkan Ruotsinsuomalaisen koulun vapaa-ajankodin toiminta

Koulu tarjoaa vapaa-ajankodin toimintaa alle 10-vuotiaille koululaisille. Tavoite on tarjota lapselle mahdollisuus viettää koulupäivän jälkeen aikaa turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. Koska iltapäivätoiminta on vapaa-aikaa, meidän täytyy huomioida lasten tarpeet ja toiveet toiminnan sisältöjen suunnittelussa.

Toiminnassa on lapsilla on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan (talvella luistelu, kesällä ulkoleikkejä, extrajumppa, musiikkikerho ja kuoro), mutta tarkoitus ei ole, että kaikki toiminta on ohjattua. Lapsilla on tarjolla erilaisia pelejä ja askartelumateriaaleja sekä urheiluvälineitä ja kirjallisuutta, joita he voivat käyttää päivittäin vapaasti sekä ohjatusti.

Vapaa-ajankodin toiminnassa pyritään myös parantamaan sekä rikastuttamaan lasten suomen kielen kehitystä tarjoamalla lukuhetkiä, musiikinkuuntelua ja katsomalla suomenkielisiä elokuvia sekä kommunikoimalla hyvällä suomen kielellä.

Vapaa-ajankodissa tarjotaan välipala, joka sisältyy toiminnasta perittävään asiakasmaksuun.

Sisällölliset painotukset

 • Pidämme tärkeänä vapaata leikkiä, jossa lapsen mielikuvitus kehittyy.
 • Pyrimme kasvattamaan lasta kantamaan vastuunsa pienissäkin asiossa.
 • Pyrimme edesauttamaan lasta löytämään oman paikkansa ryhmässä.
 • Sosiaalinen kehitys tapahtuu niin koulupäivän aikana kuin vapaa-ajankodissakin. Oppimisprosessi on kokonaisvaltainen.

Uuden opetussuunnitelman mukaiset toimintaperiaatteet

 • Jokaisen koulussa työskentelevän tulee edistää yksilön ihmisarvoa ja kunnioittaa työympäristöämme.
 • Koulussa ei saa syrjiä tai kohdella loukkaavasti ketään sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai liikuntaesteisyyden vuoksi.
 • Koululaki määrää, että koulutus kaikissa eri kouluissa ja vapaa-ajakodeissa tulee olla samanarvoista maantieteellisestä sijainnista huolimatta.
 • Koulun tulee olla vanhempien tuki lasten kasvatuksessa ja kehityksessä. Työn tulee tapahtua yhteistyössä kodin kanssa.
 • Koulun tulee pyrkiä tarjoamaan kaikille oppilaille päivittäin fyysisiä aktiviteetteja koko koulupäivän puitteissa.
 • Esikoulun, koulun ja vapaa-ajankodin yhteistyö rikastuttaa oppilaiden kehitystä ja oppimista.
 • Perusturvallisuutta ja itsetuntoa kasvatetaan kotona, mutta koulullakin on tärkeä rooli.

Yleistä

 • Vapaa-ajankoti on avoinna ennen koulupäivän alkua 06:30-08:30 sekä koulupäivän jälkeen 17:30 saakka.
 • Syömme päivittäin välipalan n. kello 14.
 • Yhteistyö vanhempien kanssa on erityisen tärkeää. Ilmoitathan vapaa-ajankodinohjaajille jos lapsenne lähdössä on jotain erityistä esim. lapsi lähtee jonkun muun aikuisen mukaan, lapsi saa lähteä aikaisemmin tai yksin tai ei tule vapaa-ajankotiin lainkaan. Puh. 0737 490 995.
 • Jokapäiväinen toiminta sisältää myös ulkoilua, vapaata leikkiä sekä koulutöiden tekemistä.