Jobba hos oss

Lediga tjänster i svenska, SO, spanska, bild och textilslöjd

Vi söker lärare i Svenska, SO, spanska, bild och textilslöjd. Olika ämneskombinationer är möjliga vilket då också påverkar arbetsomfattning. Undervisningen gäller årskurserna 4-9. Tjänsterna är vikariat under läsåret 2018/2019.
Läs mera:

https://vakanser.se/jobb/lediga+tjanster+i+svenska+so+spanska+bild+och+textilslojd+ar/

DU BEHÖVS! Klasslärare år F-3

https://se.linkedin.com/jobs/view/du-beh%C3%B6vs%21-klassl%C3%A4rare-%C3%A5rf-3-botkyrka-at-sverigefinska-skolan-i-botkyrka-1290480691?trk=guest_job_details_topcard_title

DU BEHÖVS! Om du är matte-/NO-lärare, alternativt klasslärare 4-6

https://se.linkedin.com/jobs/view/du-beh%C3%B6vs%21-om-du-%C3%A4r-matte-no-l%C3%A4rare-alternativt-klassl%C3%A4rare-4-6-botkyrka-at-sverigefinska-skolan-i-botkyrka-1247836065?trk=guest_job_details_topcard_title

Kontaktpersoner
Susanna Viinikka 08-53038675, 073-7030564,exp@sverigefinskaskolan.com, rektor

Christina Husdahl christina.husdahl@sverigefinskaskolan.com

Ansökan
Gärna skriftlig ansökan ställd till Sverigefinska Skolan i Botkyrka
Utbildningsv. 4, 147 40 Tumba
Vi tar emot ansökan via e-post: exp@sverigefinskaskolan.com

© 2015 Sverigefinska skolan i Botkyrka