Skol IF

 Målsättning

  • Extra idrott i gymnastiksal och ishall
  • Bättre kontakter mellan elever i olika årskurser
  • Trivsel på skolan som skapar engagemang och bra aktiviteter
    för eleverna.
  • Rörelseglädje
  • Eleverna får en meningsfull fritid
  • Äldre elever får möjlighet att prova på ledaransvar.

– Medlemskort köper du av vår idrottslärare Stellan för 10:- .
Kortet gäller hela läsåret t.o.m 31 maj.