Skol IF

 Målsättning

  • Extra idrott i gymnastiksal och ishall
  • Bättre kontakter mellan elever i olika årskurser
  • Trivsel på skolan som skapar engagemang och bra aktiviteter
    för eleverna.
  • Rörelseglädje
  • Eleverna får en meningsfull fritid
  • Äldre elever får möjlighet att prova på ledaransvar.

– Medlemskort köper du av vår idrottslärare Stellan för 10:- .
Kortet gäller hela läsåret t.o.m 18 maj 2018.

Sverigefinska skolans IF styrelse Läsåret 2017 / 2018

Ordförande Mia Kailokari – Petkovic
Vice Ordförande Emilia Lukkarinen
Ansvarig lärare

Kassör

 

Stellan Björk

Sekreterare Elina Janhunen
Ledamöter Kepsu Aho
Elias Ketola
Amelia Kulju
Molly Turkia Rundström
Emma Nevaranta Raivonen
Leia Kärkkäinen
Filip Eriksson
Anton Ylitalo
Representant 1

© 2015 Sverigefinska skolan i Botkyrka